Hoe denkt de filmindustrie over de toekomst van de filmvertoning?

Hoe denkt de filmindustrie over de toekomst van de filmvertoning?

Foto: Felix Mooneeram / Unsplash


In samenwerking met Screendollars vroeg onderzoeker en producent Stephen Follows ruim 360 professionals uit de Amerikaanse en Canadese filmindustrie naar hun visie op de huidige omstandigheden en de toekomst als het gaat om het vertonen van films. Voor het onderzoek maakte Follows een onderscheid tussen filmmakers, distributeurs en marketeers, exploitanten, mensen die werken in de home entertainmentsector (incl. tv en VOD) en overige betrokkenen (overheid, onderwijs, journalisten etc.). Tussen deze groepen komen een aantal opmerkelijke verschillen naar voren, met name als het gaat om de theatrical window.

Over het algemeen is er onder de ondervraagden consensus over de ernst van de situatie: bijna de gehele filmindustrie wordt hard getroffen. Vooral de bioscopen hebben het moeilijk, zo vindt men. Voor home entertainment geldt dat in mindere mate. Toch maken ook werknemers uit deze tak zich zorgen over hun toekomst. Hun grootste zorgen zijn de financiële positie van het bedrijf waarvoor ze werken en een mogelijk gebrek aan nieuwe content in de nabije toekomst. Exploitanten maken zich daarentegen relatief gezien meer zorgen over het feit dat veel films momenteel de bioscoop overslaan en direct op VOD uitkomen.

Verschillende visies op de theatrical window
De theatrical window is een onderwerp dat momenteel volop leeft. Dat blijkt ook uit onze berichtgeving. De verdeeldheid over de toekomst van de theatrical window komt ook naar voren in het onderzoek van Follows. Het mag geen verrassing zijn dat vooral exploitanten niet willen toornen aan de lengte van de theatrical window: iets meer dan de helft van hen vindt dat deze straks minstens zo lang moeten zijn als voor de lockdown (90 dagen). Wat opvalt is dat er onder filmmakers wel veel steun is voor een kortere theatrical window (70%).

Bron: Stephen Follows.

Vanwege van het coronavirus hebben verschillende distributeurs besloten hun films vroegtijdig (en in sommige gevallen zelfs exclusief) uit te brengen op VOD. Over deze beslissingen wordt door de verschillende beroepsgroepen zeer verdeeld gedacht. Zo vindt meer dan helft van alle exploitanten (58%) dat Universal Pictures een fout heeft begaan door Trolls World Tour direct uit te brengen op premium video on demand. Onder distributeurs en marketeers (24%) en filmmakers (14%) ligt dit aandeel veel lager. Toch vindt een meerderheid van alle beroepsgroepen dat het uitstellen van grote titels momenteel de beste keuze is. Daarnaast zijn bijna alle beroepsgroepen ervan overtuigd dat exploitanten na de lockdown minder sterk zullen staan in hun strijd om het behoud van de traditionele window.

Goedkopere bioscooptickets zijn niet de oplossing
Ook over de toekomst van het bioscoopbezoek wordt verschillend gedacht. Exploitanten en filmmakers hebben er vertrouwen in dat het bioscoopgedrag van mensen na de lockdown weer redelijk snel als vanouds zal worden. Mensen die werken in de home entertainmentsector zien dat anders. Zo denkt een groot aandeel (45%) van hen dat het minimaal een jaar zal duren voordat mensen weer in dezelfde mate naar de bioscoop zullen gaan als voor de lockdown. Een op de vijf (20%) denkt zelfs dat dit helemaal nooit meer zal gebeuren.

Wat betreft de acties die nodig zijn om mensen weer naar de bioscoop te lokken lijkt men het wel eens: het verlagen van de prijs van bioscooptickets is niet de oplossing. In plaats daarvan zullen bioscopen strenge hygiënemaatregelen moeten treffen en zullen overheden duidelijk moeten communiceren dat bioscopen weer veilig zijn. Daarnaast is aantrekkelijk filmaanbod van groot belang.

Bron: Stephen Follows.

Er moet iets gaan veranderen, maar wat?
Volgens Follows is het lastig om de langetermijneffecten van de coronacrisis op de filmindustrie te voorspellen. Toch zijn alle beroepsgroepen het erover eens dat manier waarop films nu vertoond worden in de toekomst zal moeten veranderen. Wanneer hier dieper op in wordt gegaan, valt echter direct op hoe verschillend hierover wordt gedacht. Zo zijn het met name filmmakers die vinden dat de theatrical window op de schop moet. Bijna de helft van alle exploitanten staat hier niet achter. Daarnaast denkt een groot aandeel filmmakers, evenals mensen die werken in de home entertainmentsector, dat een ‘day-and-date’ release (waarbij een film tegelijkertijd in zowel de bioscoop als op home entertainment uitgebracht wordt) meer geld kan opleveren voor een distributeur dan een release middels een traditionele window. Exploitanten kunnen zich hier uiteraard niet in vinden.  

Bron: Stephen Follows.

Alle resultaten van het onderzoek zijn hier te bekijken.