De Bioscoopmonitor

Het Nederlandse bioscooppubliek in beeld

Ieder jaar publiceren we de Bioscoopmonitor: een trendonderzoek naar achtergronden van het Nederlandse bioscoop- en filmtheaterpubliek. Hoe vaak gaat men per jaar naar de bioscoop, zijn bioscopen nog populair onder jongeren en wat is de gemiddelde leeftijd van de filmtheaterbezoeker? Dit zijn slechts enkele vragen waar de Bioscoopmonitor een antwoord op geeft.

Filmonderzoek Nederland beÃĢindigt per 1 september 2020 haar activiteiten. Over een eventuele voortzetting van de Bioscoopmonitor wordt op een later moment gecommuniceerd.

Download of lees de Bioscoopmonitor