Over Filmonderzoek Nederland

De organisatie

De Nederlandse en internationale filmindustrie bestaan al sinds het begin van de vorige eeuw, maar zijn altijd aan verandering onderhevig. De wereld van de film verandert snel, zeker met de komst van digitalisering, het streamen van films en andere vormen van entertainment. Organisaties binnen de filmindustrie moeten blijven anticiperen op deze veranderingen. Daarvoor is relevante informatie en onderzoek nodig. 

Filmonderzoek Nederland is een stichting die met onafhankelijk onderzoek organisaties in de Nederlandse filmindustrie helpt bij het maken van weloverwogen beslissingen. Dat doen we aan de hand van gedegen onderzoek en analyses. Daarnaast proberen we de Nederlandse filmidustrie als geheel op de hoogte te houden van de laatste (internationale) ontwikkelingen en trends. Hiervoor schrijven we artikelen en geven we presentaties aan tal van organisaties. Ons bestuur bestaat uit film- en mediadeskundigen. Mede hierdoor staan wij in direct contact met de filmindustrie. 

 

Geschiedenis

In 1993 richtte de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC) op initiatief van J.Ph. Wolff en San Fu Maltha een semi-autonome onderzoeksafdeling op die later bekend werd als Stichting Filmonderzoek. In 2004 werd de stichting verzelfstandigd. Sinds die tijd zijn er tal van onderzoeken uitgevoerd voor sectorgerelateerde organisaties. Ook heeft de stichting samengewerkt met o.a. het Nederlands Filmfonds, het ministerie van OCW en EYE. In 2019 veranderde de naam van de stichting naar Filmonderzoek Nederland.

Eind 2019 hebben de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN), beide voor de helft verantwoordelijk voor het onderzoeksbureau, gezamenlijk besloten de activiteiten van Filmonderzoek per 1 september 2020 te stoppen.

 

Het bestuur

  • Winnie Sorgdrager - voorzitter
  • Gulian Nolthenius – bestuurslid namens de NVBF
  • Anne de Jong - bestuurslid namens FDN
  • Paul Verstraeten - bestuurslid
Logo_Filmonderzoek_Nederland_zonder_tekst

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.