Bioscopen en online ticketverkoop: de stand van zaken

Bioscopen en online ticketverkoop: de stand van zaken

Foto: Negative Space / Pexels


Met de komst van het internet is de manier waarop bioscoopbezoekers hun tickets kopen drastisch veranderd. Uit ons onderzoek naar de customer journey van de bioscoopbezoeker blijkt dat meer dan de helft van alle bezoekers (60%) tegenwoordig zijn of haar ticket(s) via het internet koopt. Daarnaast zegt de ruime meerderheid (70%) dat ze het belangrijk vinden dat je online zelf een stoel kunt uitkiezen. De vraag is dan: bij hoeveel bioscopen en filmtheaters kan dit inmiddels? Aan de hand van een uitgebreide analyse hebben we gekeken naar de (on)mogelijkheden van online ticketverkoop.

Over het algemeen lijken de zaken er goed voor te staan. Zo biedt de grote meerderheid (86%) van alle bioscopen en filmtheaters in Nederland de mogelijkheid om online tickets te kopen. Binnen deze groep vraagt 15% hiervoor een toeslag van gemiddeld €0,50. Bij zes op tien bioscopen en filmtheaters met online ticketverkoop is het ook mogelijk om online een stoel uit te kiezen. Daarnaast is het uitprinten van de tickets bij de meeste van hen (59%) niet verplicht.

Infographic online ticketverkoop bij Nederlandse bioscopen 2018 / Filmonderzoek Nederland

Mogelijkheden online stoelkeuze bij filmtheaters beperkt
Van alle onderzochte filmtheaters beschikt 76% over online ticketverkoop. Van deze filmtheaters rekent een klein deel (10%) hier een toeslag voor, variërend van €0,30 tot €3,-. Slechts een kwart van alle filmtheaters met online ticketverkoop biedt ook online stoelkeuze aan. In bijna alle gevallen wordt hier geen toeslag voor gevraagd. In vergelijking met het online kopen van tickets, is het reserveren van tickets (online of telefonisch) bij beduidend minder filmtheaters mogelijk (respectievelijk in 26% en 35% van de gevallen). Slechts een klein aandeel vraagt hier een toeslag voor (online reserveren, 10%; telefonisch reserveren, 20%).

Informatie over online ticketverkoop niet altijd goed te vinden op websites filmtheaters
Ondanks het feit dat online ticketverkoop bij veel filmtheaters al mogelijk is, valt op dat de informatievoorziening op de website hieromtrent vaak nog wat gebrekkig is. Zo is het bij de helft van alle filmtheaters die online ticketverkoop aanbieden niet duidelijk of de tickets voorafgaand aan het bezoek ook uitgeprint dienen te worden. Ongeveer de helft van alle filmtheaters heeft op de website geen informatie staan over de mogelijkheid om online tickets te reserveren. Dit geldt ook voor informatie over telefonisch reserveren.

Concerns lopen voorop
Pathé, Vue en Kinepolis bieden klanten online de meeste vrijheden aan: zo kunnen bezoekers van alle drie de concerns online tickets kopen én een stoel uitzoeken. Tevens is men niet verplicht de tickets van tevoren uit te printen. Vue heft als enige een toeslag (€0,50) op de online kaartverkoop.
Echter, waar sommige filmtheaters bezoekers nog de mogelijkheid bieden om online te reserveren, is dit bij alle drie de concerns niet mogelijk. Telefonisch reserveren kan wel, maar enkel bij Pathé en Vue. Beide rekenen hier een toeslag voor (respectievelijk €0,80 en €1,-).

Veel mogelijkheden online en telefonisch reserveren bij onafhankelijke bioscopen
De meerderheid van alle onafhankelijke bioscopen (89%) biedt bezoekers de mogelijkheid om online tickets te kopen. Bij 62% van deze bioscopen kan men ook een stoel uitkiezen, iets wat bij veel filmtheaters vaak juist niet het geval is. Ook het online reserveren van tickets is bij onafhankelijke bioscopen vaker mogelijk (in 48% van alle gevallen). Telefonisch reserveren kan zelfs bij 66% van alle onafhankelijke bioscopen. Net als filmtheaters vragen ook relatief veel onafhankelijke bioscopen hier wel een toeslag voor.

Ook websites onafhankelijke bioscopen niet altijd duidelijk over online ticketverkoop
Over het algemeen bevatten websites van onafhankelijke bioscopen veel informatie over online ticketverkoop. Desondanks is het bij 59% van hen niet helemaal duidelijk of men tickets wel of niet moet uitprinten. Informatie over het online of telefonisch reserveren van tickets ontbreekt bij respectievelijk 23% en 30%.

Herhaling in 2019
De resultaten van deze analyse gaan over eind 2018. Om trends inzichtelijk te maken volgt eind dit jaar een nieuwe analyse.

Voor deze analyse hebben we de websites onderzocht van alle bioscopen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). In 2018 waren dit er 275 (inclusief interne filmtheaters en reisbioscopen). Van 11 bioscopen was er dusdanig weinig beschikbare informatie dat ze in deze analyse niet zijn meegenomen. De overige 264 bioscopen kunnen onderverdeeld worden in filmtheaters (n=114), concernbioscopen (n=67) en onafhankelijke bioscopen (n=83).