'Wereldwijde inkomsten streaming in 2019 hoger dan de traditionele box office'

'Wereldwijde inkomsten streaming in 2019 hoger dan de traditionele box office'

Foto: Jade87 / Pixabay


Nadat de Amerikaanse box office het in 2017 al moest afleggen tegen de inkomsten uit streaming, groeit het aandeel van ‘’subscription video-on-demand’’ (sVOD-diensten) nu ook hard in de rest van de wereld; 2019 wordt volgens wetenschappers van Ampere Analysis dan ook het jaar waarin de wereldwijde inkomsten uit streaming (verwacht: 46 miljard dollar) voor het eerst groter zullen zijn dan de wereldwijde box office (verwacht: 40 miljard dollar).

Aan de hand van een analyse in vijftien verschillende landen (waaronder de Verenigde Staten, Mexico, Frankrijk en China) concluderen de onderzoekers dat er niet alleen een verband bestaat tussen de ticketprijs en het gebruik van services zoals Netflix en Amazon Prime, maar dat de ticketprijs ook invloed heeft op de mate waarin men een bioscoop bezoekt. Beide factoren dragen volgens hen bij aan het succes van sVOD-diensten.

Bron: The Hollywood Reporter