‘Vooral jongeren, vrouwen en frequente bezoekers weten de bioscoop weer te vinden na heropening’

‘Vooral jongeren, vrouwen en frequente bezoekers weten de bioscoop weer te vinden na heropening’

Foto: Krists Luhaers / Unsplash


Na een lange lockdown openen veel bioscopen en filmtheaters weer langzaam hun deuren. Volgens data van Gower Street Analytics is inmiddels de helft van alle bioscopen wereldwijd weer geopend. De vraag is vervolgens: welke mensen hebben inmiddels weer een bioscoop bezocht en welke mensen blijven liever nog wat langer wachten? Onderzoeksbureau Movio deed er op globale schaal onderzoek naar. Daarvoor namen ze het bioscooppubliek van de maand juni uit verschillende landen (waaronder Nederland) onder de loep en vergeleken ze deze met het publiek van de maand januari.

Het was de verwachting dat vooral jongeren weer snel terug zouden keren, zodra dat weer kon. Uit het onderzoek van Movio blijkt dat dit grotendeels ook gebeurd is. Zo steeg in Australië het marktaandeel van 12-34-jarigen met bijna 30% (van 32% in januari naar 60% in juni). Ook in West-Europa groeide het marktaandeel van jongeren, zij het iets minder hard (van 43% naar 50%). Toch zijn er ook uitzonderingen. Zo gingen er in Nieuw-Zeeland juist meer ouderen (55-80 jaar) naar de bioscoop (31% marktaandeel) en nam het aandeel jongeren in Scandinavië in juni af (van 41% naar 32%).


Bioscoopbezoek in januari en juni 2020 verdeeld naar leeftijd (Australië).
Bron: Movio


In de analyse van Movio komen ook verschillen tussen mannen en vrouwen aan bod. Uit de resultaten blijken vooral vrouwen in juni weer een bezoek te hebben gebracht aan de bioscoop. Daarnaast was het de verwachting dat frequente bioscoopbezoekers – en dan met name bezoekers met een abonnement zoals Pathé Unlimited of Cineville – na de heropening snel de bioscoop zouden opzoeken. Ook deze hypothese blijkt juist: het aandeel frequente bioscoopbezoekers (minstens één bezoek per maand) was in juni in West-Europa groter dan aan het begin van het jaar. Hierdoor nam tevens de gemiddelde bezoekfrequentie toe (van 1.45 naar 1.67). Specifieke cijfers over de Nederlandse markt zijn niet bekend.

Bioscoopbezoek in januari en juni 2020 verdeeld naar bezoekfrequentie (West-Europa).
Bron: Movio

Bron: Movio