Digitalisering bioscopen leidt tot meer keuze voor de consument

Digitalisering bioscopen leidt tot meer keuze voor de consument

Foto: Vicky Beerens


Sinds 2012 vertonen alle bioscopen en filmtheaters in Nederland films met digitale projectoren. Deze voor het publiek onzichtbare omschakeling van 35mm naar digitale vertoning heeft een grote impact gehad op de exploitatie en management van filmtheaters, bioscopen en filmdistributeurs. Filmonderzoek Nederland heeft in opdracht van EYE en in samenwerking met brancheorganisaties NVB (Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten) en NVF (Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs) onderzocht welke effecten de digitalisering heeft gehad op de markt. Het onderzoek is een vervolg op de nulmeting die we twee jaar geleden uitvoerden. Op donderdag 8 mei jl. werden de resultaten tijdens het Branche Kennis Event in EYE gepresenteerd.

Allereerst constateren we dat digitalisering heeft geleid tot meer voorstellingen per zaal (+16%). Dit geldt voor alle type bioscopen, van filmhuizen tot de bioscoopconcerns. Veel bioscopen hebben in de afgelopen jaren hun openingstijden verruimd. Hierdoor heeft de bezoeker een ruimere keuze aan films op elk gewenst moment. Digitale cinema heeft deze toename kunnen faciliteren, doordat de digitalisering programmeren flexibeler maakt op zowel logistiek, als financieel vlak.

Een ander belangrijk effect van de digitalisering is de toename van het aantal kopieën waarmee een film wordt uitgebracht. Vooral onafhankelijke distributeurs laten hun films met meer kopieën in première gaan, omdat schaalvoordelen voor hen pregnanter zijn dan voor de major distributeurs. Dit betekent dat vooral Nederlandse en Europese films– die voornamelijk door onafhankelijke distributeurs worden uitgebracht – sinds de digitalisering met aanzienlijk meer kopieën in première gaan. Naast meer kopieën, zijn er ook meer filmtitels uitgebracht. Meer voorstellingen, meer titels en meer kopieën leiden tot een ruimere keuze voor het bioscooppubliek.

Over het algemeen heeft de digitalisering echter geen ingrijpende veranderingen te weeg gebracht in de bedrijfsvoering in de filmbranche. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het financieringsmechanisme die de digitalisering heeft mogelijk gemaakt: de Virtual Print Fee (VPF). Er heerst, volgens de geïnterviewde vertegenwoordigers van de branche, nog veel onzekerheid over de toekomst. Wat gebeurt er als VPF de strategieën van distributeurs en vertoners niet langer beheerst? Men vreest dat de diversiteit van het aanbod dan wel onder druk kan komen te staan.

Meer informatie is te vinden in het onderzoeksrapport. De presentatie is hier in te zien.