Trends in de Nederlandse filmindustrie

Trends in de Nederlandse filmindustrie

Foto: StockPhotoPro / Adobe Stock


De Nederlandse filmindustrie is constant in beweging. Wat zijn op dit moment opvallende trends?

Filmtheaters doen het goed
Ondanks een lichte daling in 2018 is het bezoek aan bioscopen en filmtheaters de afgelopen 10 jaar elke keer gestegen. Vooral filmtheaters doen het ten opzichte van 10 jaar geleden erg goed. Het bezoek is daar zelfs met meer dan de helft gestegen.

Moderne technologie in bioscopen trekt meer bezoek
Bioscopen hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in moderne technologieën. Denk daarbij aan IMAX, Dolby Cinema, Dolby Atmos, 4DX en Laser Ultra. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen, want de afgelopen jaren blijft het bezoek aan deze zogenaamde ‘premiums’ stijgen en neemt het marktaandeel toe. Dit suggereert dat steeds meer mensen op zoek zijn naar een intensere filmbeleving.

3D-films worden minder populair
Na het succes van Avatar eind 2009 heeft het bezoek aan 3D-films een flinke vlucht genomen. De laatste jaren is het bezoek aan 3D-films echter aan het afnemen. Die daling is met name zichtbaar bij familiefilms. In 2014 werd de 3D-versie van een familiefilm nog door twee derde van de mensen bezocht, in 2018 was dat door iets minder dan de helft.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Alle cijfers zijn op basis van kalenderjaar 2018. Voorlopige cijfers 2 januari 2019, wijzigingen/correcties voorbehouden.

Bron:
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands