Thuis kijken populair: zowel betaald als illegaal

Thuis kijken populair: zowel betaald als illegaal


Iets meer dan de helft van de Nederlanders van 16 jaar en ouder betaalt voor het thuis kijken van films. Bijna een derde van hen kijkt ook illegaal naar films. Dit blijkt uit recent eigen onderzoek naar het thuiskijkgedrag van Nederlanders.

De thuismarkt is al enige jaren aan sterke veranderingen onderhevig. Zo is de verkoop van dvd’s en blu-rays steeds meer onder druk komen te staan, zijn het aanbod en de omzet van video on demand toegenomen en heeft illegaal film kijken een hoge vlucht genomen. Dit was voor ons aanleiding om te onderzoeken hoe Nederlanders thuis films en series kijken, zowel betaald als illegaal.

In het onderzoek komt onder meer naar voren dat 22% van de Nederlanders gebruikmaakt van illegale diensten (streamen en downloaden) om films te kijken, 16% van de Nederlanders doet dat voor series. Daarnaast bestaat er een grote overlap tussen het gebruik van betaalde diensten en het gebruik van illegale diensten. De meerderheid doet namelijk beide, met name millennials.

Nieuwsgierig naar meer resultaten?

Download hier het onderzoeksrapport.
Download hier de infographic.
Blader hier online door het onderzoeksrapport.

Het onderzoeksrapport bestaat uit een literatuurverkenning en een kwantitatief onderzoek. Het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd middels een online enquête die is ingevuld door 2.956 respondenten. De enquête is uitgezet binnen het onderzoekspanel van onderzoeksinstituut CentERdata. Het onderzoek is een nulmeting van het thuiskijkgedrag van Nederlanders en onderdeel van de jaarlijkse Bioscoopmonitor. De Bioscoopmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van brancheorganisaties FDN (Filmdistributeurs Nederland) en NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters).