Televisie populairste media activiteit

Televisie populairste media activiteit


Van alle tijd die Nederlanders aan media besteden, gaat de meeste tijd naar het kijken van televisie. In 2015 werd hieraan gemiddeld 2 uur en driekwartier per dag besteed. Hierbij gaat het om zowel live, uitgesteld en on-demand kijken. Dit blijkt uit een publicatie van SPOT met aanvullende analyses op de in maart gepubliceerde resultaten van het Media:tijd onderzoek.

35-plussers besteden de meeste tijd aan televisiekijken, variërend van 2,5 uur tot 3 uur en 50 minuten per dag. De 13- tot 34-jarigen besteden per dag de meeste tijd aan activiteiten op online platforms. Zo wordt hier door 13- tot 19-jarigen maar liefst 4 uur per dag aan besteed. Wanneer deze jongeren televisiekijken doen zij dat net als de 35-plussers het vaakst live en het meest via het televisietoestel.

Wanneer we kijken naar activiteiten op online platforms dan blijkt dat van de tijd die Nederlanders hieraan besteden (bijna 2 uur per dag), ongeveer 5% wordt besteed aan het kijken van films en series die niet op televisie werden uitgezonden. Wanneer we kijken naar alleen het online kijken van video content, dan zijn het de 13- tot 19-jarigen en de 20- tot 34-jarigen die hieraan de meeste tijd besteden. De 20- tot 34-jarigen kijken van alle leeftijdsgroepen het meeste uitgesteld TV. Daarnaast besteden zij vergeleken met andere groepen ook de meeste tijd aan het kijken van gestreamde, gedownloade of gekochte video content. Hieronder vallen aanbieders als Netflix, HBO en Videoland.

De volledige publicatie van SPOT is hier te lezen
Klik hier voor de Media:tijd publicatie van maart 2015

Media:tijd is een tijdsbestedingsonderzoek dat sinds 2013 tweejaarlijks wordt uitgevoerd. Dit onderzoek is een samenwerking van verschillende partijen waarvan een aantal voorheen zelfstandig hun eigen tijdbestedingsonderzoeken uitvoerden. Media:tijd bestaat uit een dagboekonderzoek waarin gedetailleerde informatie over het mediagebruik in Nederland is verzameld.

Momenteel werkt Stichting Filmonderzoek aan een onderzoek naar thuis kijken. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan hoe Nederlanders thuis films en series kijken. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.