‘Word of mouth belangrijk bij keuze content SVOD’

‘Word of mouth belangrijk bij keuze content SVOD’


Sinds de komst van Netflix naar Nederland (inmiddels bijna zes jaar geleden) is er op het gebied van streaming veel veranderd. Niet alleen is het aantal spelers op de markt toegenomen, ook het aanbod van de verschillende diensten is flink gegroeid. Een recent onderzoek heeft het gebruik van SVOD onder de loep gelegd en daarbij specifiek gekeken naar de klantreis van gebruikers.

Bijna de helft van alle Nederlanders (46%) maakt gebruik van Netflix, gevolgd door Videoland (17%) en Ziggo Movies & Series XL (16%). Ondanks de populariteit van deze diensten kijken Nederlanders gemiddeld meer lineair (134 minuten per dag, tegenover 104 minuten per dag voor SVOD-content). Jongeren (tussen de 18 en 30 jaar) spenderen al wel meer tijd aan SVOD-diensten dan aan lineair televisiekijken. Of dit het begin is van een trend is op dit moment nog lastig in te schatten.

Zeven op de tien gebruikers (69%) gebruikt SVOD-diensten met name om series te kijken. Eén op de vijf (21%) kijkt voornamelijk films. In hoeverre het aanbod (als in: relatief veel series en weinig films) hierbij een rol speelt, is niet bekend. Meer dan de helft van alle SVOD-gebruikers (56%) kijkt het liefste alleen; volgens de onderzoekers een logisch resultaat gezien het succes van bingewatchen (en dat doet men liever alleen).

Volgens de onderzoekers is het keuzeproces van SVOD-gebruikers als gevolg van de digitalisering inmiddels dusdanig veranderd dat er geen duidelijk onderscheid meer gemaakt kan worden tussen verschillende fases van de klantreis. Ondanks het feit dat men tegenwoordig zelf veel informatie kan vinden op het internet, zijn de belangrijkste bronnen voor een film- of seriekeuze op SVOD diensten de aanbevelingen van anderen, trailers/promotiefilmpjes en categorieën of genres van de dienst zelf. Deze resultaten komen sterk overeen met de conclusies van ons eigen onderzoek, naar de customer journey van de bioscoopbezoeker. Het tweede deel van dit onderzoek zal binnenkort gepubliceerd worden.

Bron: Bindinc