Sterft traditionele televisie een langzame dood?

Sterft traditionele televisie een langzame dood?


De laatste jaren zijn er vele artikelen gepubliceerd over televisiekijken. Enerzijds wordt vaak bericht dat televisie een populair medium is, anderzijds worden angsten uitgesproken over de toekomst van televisie. Zeker met de toenemende populariteit van video on demand en het grote belang van kijkcijfers voor aanbieders en adverteerders lijkt de bestendigheid van lineaire televisie voortdurend een hot topic te zijn. 

In juni 2016 plaatste Filmonderzoek al een artikel over televisiekijken naar aanleiding van een publicatie van SPOT. Hieruit bleek dat wanneer Nederlanders televisie kijken, zij dit het vaakst live doen en het meest via het televisietoestel. Volgens een analyse van kijkcijfers door Telecompaper is er sinds de tweede helft van 2015 echter sprake van een voortzettende daling in de gemiddelde lineaire kijktijd.

Als tegenreactie op de stijgende populariteit van tablets en smartphones als tweede scherm, hebben pay-tv providers concurrerende platforms als app toegevoegd aan hun eigen televisieabonnement. Zo bieden KPN en Ziggo toegang tot Netflix op het televisiescherm in een poging het zogenaamde cord-cutting, het stopzetten van televisieabonnementen, te voorkomen. Daarnaast biedt de NPO gratis online toegang tot al haar content. NLZiet is van plan om in 2017 de content van NPO, RTL en SBS toegankelijk te maken op het eigen platform, in plaats van gebruikers door te verwijzen, en om live televisie streams toe te voegen. Volgens onderzoek van Telecompaper in diens eigen consumentenpanel is er dan ook een groeiende belangstelling voor het hebben van een op zichzelf staand internetabonnement zonder televisie.

Telecompaper concludeert dat traditionele televisie uiteindelijk steeds meer in onbruik zal raken en stelt dat kabelaanbieders zich in de toekomst meer zullen moeten richten op internet en minder op televisie. Omroepen zullen daarnaast meer moeten voorzien in de behoefte van consumenten aan on-demand kijken.

Naar aanleiding van de dalende kijkcijfers gedurende het afgelopen anderhalf jaar spreekt Telecompaper van een duidelijk dalende trend. Jaaroverzichten van Stichting Kijkonderzoek laten echter zien dat de gemiddelde kijktijd afwisselend is gestegen en gedaald het afgelopen decennium. Bovendien is de gemiddelde kijktijd momenteel nog altijd hoger dan in bijvoorbeeld 2007 tot en met 2009.

Tegelijkertijd heeft televisiezender ONS onlangs een recordaantal van 500.000 kijkers bereikt. Volgens de zender laat dit zien dat er nog altijd een markt is voor lineair televisiekijken, met name onder de oudere doelgroep. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek van Filmonderzoek naar thuis kijken dat meer dan de helft van de Nederlandse 16-plussers voornamelijk films en series kijkt via (al dan niet uitgestelde) televisie-uitzendingen.

Dat de concurrentie voor televisieaanbieders groot is staat buiten kijf. Maar sterft traditionele televisie een langzame dood? Vooralsnog niet. Televisie is nog altijd de populairste media activiteit en kabelaars en omroepen zitten niet stil.

Onlangs heeft Stichting Filmonderzoek een onderzoek naar thuis kijken afgerond. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan hoe Nederlanders thuis films en series kijken. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.