Scriptieprijs voor onderzoek naar de filmsector

Scriptieprijs voor onderzoek naar de filmsector


De filmsector is op zoek naar talentvolle studenten met interesse voor onderzoek naar en voor de filmindustrie. Schreef jij in studiejaar 2011-2012 een afstudeerscriptie over de filmsector of lijkt het je een goed idee om hierover een scriptie te schrijven komend studiejaar 2012-2013? Houd dan de website van Stichting Filmonderzoek goed in de gaten. In het najaar van 2013 zal de Scriptieprijs Onderzoek Filmsector uitgereikt worden. De auteur van de beste scriptie met belang voor de filmindustrie krijgt een geldprijs van €2.000, een artikel op onze website en eeuwige roem in de filmwereld.

Persbericht
De Scriptieprijs Onderzoek Filmsector is een nieuw initiatief van Stichting Filmonderzoek, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF). Met de scriptieprijs wil de filmsector onderzoek stimuleren naar bedrijfseconomische, politieke of sociale aspecten van de filmsector. Nieuw innovatief onderzoek naar marketing, beleid, bezoekersmotivaties en bedrijfsprocessen in de filmsector versterkt professionaliteit en geeft talentvolle starters in de filmindustrie kansen. Dit is tevens een missie van Stichting Filmonderzoek: een professioneel kenniscentrum vormen voor de gehele filmsector.

Het onderwerp van je scriptie moet relevant zijn voor de sector en zal daardoor vooral betrekking hebben op het publiek, of op de sector zelf. Het onderwerp kan gericht zijn op filmproductie, filmdistributie en filmexploitatie.

De reglementen voor deelname zijn via de website van Filmonderzoek te downloaden. Scripties moeten uiterlijk volgend jaar (2013) in september zowel digitaal als gedrukt aan Stichting Filmonderzoek worden toegezonden.