Breder aanbod kan zorgen voor meer betalend publiek voor Nederlandse films

Breder aanbod kan zorgen voor meer betalend publiek voor Nederlandse films

Foto: Soof / © Independent Films 2013


De Nederlandse filmproductie kan zijn marktpositie op afzienbare termijn uitbreiden met 1,5 miljoen filmconsumenten die nu nog niet betalen voor Nederlandse films, maar die dat wel zouden willen. Een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van dat nieuwe publiek is de productie van een breder aanbod van genres en type films – voor een groot publiek, crossover en arthouse – en een groter productievolume dan nu het geval is. Daarmee zou de Nederlandse filmproductie beter kunnen inspelen op de wensen van de verschillende publieksgroepen.

Ook de frequentie van het bioscoop- en filmtheaterbezoek aan Nederlandse films kan worden verhoogd. Dat kan onder meer worden gestimuleerd  door een betere spreiding door het jaar van de uitbreng van nieuwe Nederlandse films. Het publiek krijgt dan de gelegenheid het hele jaar door uit een breed scala aan Nederlandse films te kiezen.

Dit zijn enkele conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek ”Het Publiek en de Nederlandse Speelfilm – Een Verkenning van de Nationale Markt”, door ons uitgevoerd in samenwerking met Paul Verstraeten/Filmtest, in opdracht van EYE Film Instituut Nederland, de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF). De resultaten van het onderzoek zijn dinsdagmiddag 1 oktober jl. in Utrecht gepresenteerd op het Nederlands Film Festival.

De aanbevelingen van het publieksonderzoek sluiten aan bij het eerder gepresenteerde onderzoek ”Economic Contribution of the Dutch Film and Audio-visual Industry” van onderzoeksinstituut Oxford Economics, dat een actief stimuleringsbeleid bepleit van de Nederlandse overheid in de vorm van een fiscale of economische maatregel.

Bijna iedereen kijkt Nederlandse films
Het publieksonderzoek laat verder zien dat het belang van Nederlandse films groot is. De helft van de volwassen Nederlanders kijkt graag naar Nederlandse films en bijna elke volwassen Nederlander (94%) ziet ook daadwerkelijk Nederlandse films. De grootste groep (81%) doet dit via de gratis tv-zenders en meer dan de helft (53%) van de Nederlanders betaalt ook voor Nederlandse films in de bioscoop, het filmtheater of om die thuis te zien. In vergelijking met tien jaar geleden spreekt de Nederlandse filmproductie tegenwoordig bredere groepen aan. Dat blijkt onder meer uit de toegenomen waardering: 60% van de Nederlanders vindt Nederlandse films beter geworden. Vooral onder jongeren (16-23 jaar) is de waardering in tien jaar sterk toegenomen.

Verbeterde concurrentiekracht
De concurrentiekracht van Nederlandse films ten opzichte van het Amerikaanse aanbod is eveneens in de afgelopen tien jaar toegenomen. Als het publiek blindelings zou moeten kiezen geeft 21% van de Nederlanders de voorkeur aan een Nederlandse film en 38% aan een Amerikaanse. De rest van het publiek heeft geen specifieke voorkeur. Tien jaar geleden zou nog maar 15% kiezen voor een Nederlandse film.

De taal en herkenbaarheid zijn belangrijk voor de uitgesproken voorkeur voor Nederlandse films. Dat is vooral de reden voor de populariteit van Nederlandse films bij jongeren, ouderen (55+), ouders met jonge kinderen, lager opgeleiden en het publiek dat niet in de grote steden woont. Ouderen geven om die reden zelfs eerder de voorkeur aan Nederlandse films dan aan Amerikaanse.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een uitgebreid kwantitatief onderzoek onder een representatief panel van 8.000 respondenten van 16 jaar ouder. Na enkele selectievragen over filmconsumptie en een algemeen oordeel over Nederlandse films, hebben ruim 4.000 mensen vragen beantwoord over hun voorkeuren en behoeften ten opzichte van Nederlandse speelfilms. Daarnaast is er een aanvullend onderzoek uitgezet onder ruim 600 10 t/m 15 jarigen.

Het onderzoeksrapport kan hier worden gedownload.