Aantal nieuw uitgebrachte Nederlandse films - afgelopen 25 jaar

Het totaal aantal nieuw uitgebrachte Nederlandse films in de afgelopen 25 jaar


Cijfers over het aantal films worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden.

Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, NVPI Film