‘Nederlanders zeer afwachtend met bezoek aan culturele instellingen na 1 juni’

‘Nederlanders zeer afwachtend met bezoek aan culturele instellingen na 1 juni’

Foto: Vlah Dumitru / Unsplash


Sinds het begin van de coronacrisis hebben culturele instellingen in Nederland (zoals musea, theaters en bioscopen) harde klappen gekregen. Vanaf 1 juni mogen zij hun deuren weer voorzichtig openen. Nederlanders lijken hier echter nog niet helemaal klaar voor te zijn, zo blijkt uit onderzoek van Kantar.

Aan het onderzoek van Kantar deden 1.137 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee. Van hen verwachten drie op de tien (29%) na de heropening op 1 juni nog minstens een jaar te zullen wachten met een bezoek aan een culturele instelling. Daarnaast geven vier op de tien Nederlanders (38%) aan dat ze de komende tijd waarschijnlijk minder vaak een culturele instelling zullen bezoeken dan voor de coronacrisis.

Ondanks zorgen over toekomst culturele instellingen blijven donaties uit
Van alle ondervraagden geeft een kwart (24%) aan zich geen zorgen te maken over het voorbestaan van de culturele instellingen die ze zelf bezochten voor de coronacrisis. Een derde (32%) doet dit wel. Toch zijn nog maar weinig Nederlanders bereid om de instellingen financieel te steunen. Een overgrote meerderheid (85%) geeft aan geen enkele bijdrage te hebben geleverd. Een kleine groep heeft dit wel gedaan, onder andere door het niet terugvragen van geld na een afgelast evenement of voorstelling (6%) en door zelf te doneren (4%). 

De impact van de anderhalvemeter-maatregelen
De meeste mensen (54%) denken dat nieuwe maatregelen waarbij minimaal anderhalve meter afstand gehouden moet worden geen impact zullen hebben op hun bezoekerservaring. Ongeveer een kwart (23%) verwacht dat de ervaring hierdoor negatiever wordt, terwijl een even groot deel juist denkt dat een bezoek hierdoor plezieriger wordt. Ook over de uitvoerbaarheid van de maatregelen is men verdeeld. Zo denkt de helft (52%) dat de anderhalvemeter-maatregelen goed te handhaven zijn in een culturele instelling, tegenover vier op de tien mensen die denken dat dit niet haalbaar is (41%).

Verschillen tussen culturele instellingen
Voor velen is een bezoek aan een bioscoop lastig te vergelijken met een bezoek aan een museum. Of er ook verschillen bestaan tussen verschillende culturele instellingen als het gaat om de bovenstaande resultaten wordt in het artikel van Kantar echter niet beschreven.

Bron: Kantar