Nederlanders verdeeld over het dragen van mondkapjes in bioscopen

Nederlanders verdeeld over het dragen van mondkapjes in bioscopen

Foto: Victor He / Unsplash


Het wel of niet dragen van een mondkapje in openbare ruimtes blijft onderwerp van gesprek in Nederland. Voorlopig ziet het kabinet nog geen noodzaak om het dragen van een mondkapje verplicht te stellen in openbare ruimtes behalve in het openbaar vervoer. De vraag is: hoe denken Nederlanders over een het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes zoals een museum of bioscoop? Onderzoeksbureau Kantar deed er recentelijk onderzoek naar.

Voor het onderzoek heeft Kantar eind juli een representatieve steekproef van 1.107 Nederlanders ondervraagd. Uit de resultaten blijkt dat men zeer verdeeld is over het verplicht stellen van een mondkapje in de openbare ruimte: 43% is voor, 23% tegen en 31% twijfelt nog. Met name ouderen zijn voor een verplichting.

Draagvlak per locatie
Of het dragen van een mondkapje verplicht moet worden in openbare ruimtes verschilt enigszins per locatie vinden Nederlanders. Het mag geen verrassing zijn dat men positiever staat tegenover een verplichting binnen in gebouwen dan in de buitenlucht. Een mondkapjesverplichting in overheidsgebouwen krijgt de meeste steun (41% is voor en 34% twijfelt). Voor andere openbare ruimtes zoals musea, winkels en bioscopen is een vergelijkbaar deel (39%) voor een verplichting. Echter, in tegenstelling tot overheidsgebouwen zijn er voor deze openbare ruimtes meer mensen tegen een verplichting (namelijk ongeveer een kwart).

Mondkapjesverplichting niet goed voor bezoek
De ruime meerderheid (70%) vindt dat ook na een eventuele verplichting van mondkapjes de 1,5 meter regel van kracht moet blijven. Ondanks dat de grootste groep mensen (46%) aangeeft dat een mondkapjesverplichting geen invloed heeft op hun bezoekintentie aan openbare ruimtes, geeft maar liefst 43% aan dat ze waarschijnlijk minder vaak zullen gaan. Slechts 5% geeft aan vaker naar openbare ruimtes te gaan bij een verplichting.

Bron: Kantar