Nieuw publieksonderzoek Filmthuis

Nieuw publieksonderzoek Filmthuis

Foto: Impact Photography / Adobe Stock


Recent hebben we een nieuw publieksonderzoek uitgevoerd voor de online service Filmthuis (nu Picl). Het onderzoek richtte zich op de mate van kannibalisatie van Filmthuis op het filmtheaterbezoek. Hieruit bleek dat Filmthuis grotendeels aanvullend is op filmtheaterbezoek en niet zozeer concurrerend.

Filmthuis is een service waarmee filmtheaters de mogelijkheid hebben via hun eigen website online arthouse films aan te kunnen bieden. De films verschijnen gelijktijdig met de theatrale release en worden aangeboden voor een premium prijs. 14 filmtheaters bieden momenteel de service aan.

Filmthuis zou extra transacties kunnen genereren door drempels weg te nemen bij mensen die door verschillende barrières anders niet naar het filmtheater zouden gaan om een film te zien. De service zou echter ook betalend bezoek aan het filmtheater kunnen kannibaliseren en voornamelijk mensen kunnen trekken die normaliter al wél het filmtheater zouden bezoeken.

Uit ons onderzoek blijkt echter dat Filmthuis slechts voor een klein deel kannibaliseert op het bezoek aan filmtheaters. Ruim 80% van de mensen die interesse hebben in Filmthuis ervaart één of meerdere drempels bij filmtheaterbezoek, zoals aanvangstijden die niet uitkomen, een te korte vertoningsperiode van een film of het niet kunnen vinden van een oppas. Voor deze mensen kan Filmthuis een goed alternatief vormen. Bovendien is het overgrote merendeel van de geïnteresseerden van mening dat een film het best tot zijn recht komt in het filmtheater. Filmtheaterbezoek wordt door hen als prettiger ervaren dan het thuis kijken van een film. Filmthuis vormt daarmee voornamelijk een aanvulling op filmtheaterbezoek.

Lees of download het onderzoeksrapport hier.