‘Films met lange theatrical windows zorgen mogelijk voor meer opbrengsten uit home entertainment’

‘Films met lange theatrical windows zorgen mogelijk voor meer opbrengsten uit home entertainment’

Foto: FirmBee / Pixabay


Vanwege de coronacrisis zijn een groot aantal bioscopen wereldwijd gesloten en worden de releases van vrijwel alle films uitgesteld. Slechts enkele films verschijnen niet meer in de bioscoop, maar komen direct digitaal beschikbaar. Dit geeft aan dat distributeurs – ook in deze tijden – zeer gebaat zijn bij bioscoopreleases van hun films. Toch blijft de lengte tussen een bioscooprelease en het moment dat een film voor het eerst thuis beschikbaar is – de theatrical window – onderwerp van gesprek. Door de jaren heen is deze window steeds iets korter geworden. Nu blijkt uit onderzoek van Ernst & Young dat het verkorten van de theatrical window wel eens nadelig zou kunnen zijn voor de opbrengsten uit home entertainment.

Het onderzoek dat Ernst & Young heeft uitgevoerd in opdracht van de National Association of Theatre Owners (NATO) bestond uit statistische analyses van openbare bronnen, waaronder Box Office Mojo, The Numbers en Rotten Tomatoes. In het onderzoek is nadrukkelijk gekeken naar de correlatie tussen de lengte van een theatrical window en de opbrengsten van een film uit bioscopen en home entertainment, evenals de totale opbrengst. Daarbij zijn ook andere factoren, zoals de waardering van een film, de maand waarin een film is uitgebracht en het aantal bioscopen waarin een film te zien was, meegenomen.

De resultaten laten zien dat er een correlatie bestaat tussen de lengte van een theatrical window en de opbrengsten van een film. Volgens Ernst & Young zou het verlengen van een theatrical window niet alleen zorgen voor meer opbrengsten uit bioscoopbezoek, maar ook voor meer opbrengsten uit home entertainment. Zeer opvallend daarbij is dat deze correlatie hoger is bij home entertainment dan bij bioscoopbezoek. Dat impliceert dat home entertainment, nog meer dan bioscopen, hinder ondervindt van kortere theatrical windows.

De lengte van de window staat in verband met de opbrengsten uit home entertainment, aldus de onderzoekers.
Bron: Ernst & Young.

Beperkingen onderzoek
Zoals Ernst & Young ook zelf aangeeft moeten de resultaten van het onderzoek met veel voorzichtigheid gelezen worden. Bovenstaande conclusies zijn gebaseerd op gevonden correlaties en er is (nog) geen causaal verband aangetoond. Daarnaast spelen er tal van andere factoren een rol die ook van invloed kunnen zijn op de resultaten, zoals de manieren waarop een film thuis beschikbaar is voor consumenten. Ook loopt de onderzoeksperiode van 2012 tot en met 2017. De resultaten zeggen dus niets over de laatste jaren, waarin er veel gebeurd is. Zeker de afgelopen tijd zijn de ontwikkelingen omtrent de beschikbaarheid van films via video on demand (VOD) in een stroomversnelling geraakt.

Het hele onderzoek is hier te bekijken.