Film Facts & Figures 2020 gepubliceerd

Film Facts & Figures 2020 gepubliceerd

Foto: De Libi / © Gusto Entertainment 2019


Het Nederlands Filmfonds heeft, in samenwerking met Filmonderzoek Nederland, een nieuwe editie van de Film Facts & Figures gepubliceerd. In dit jaarlijkse rapport worden de belangrijkste cijfers en trends in de Nederlandse filmindustrie van het afgelopen jaar uiteengezet. 

In 2019 kwam de omzet van VOD (€394 miljoen) voor het tweede jaar op rij hoger uit dan de omzet van bioscopen en filmtheaters (€348 miljoen). De geschatte marktomvang van marktleider Netflix groeide met €52 miljoen naar €278 miljoen. Videoland, de grootste Nederlandse streamingdienst, had een geschatte marktomvang van €64 miljoen (een verdubbeling ten opzichte van 2018). Evenals in voorgaande jaren nam ook in 2019 de fysieke verkoop van dvd’s en Blu-rays verder af. In totaal zette de Nederlandse film- en audiovisuele sector €781 miljoen om, een stijging van 13,5%.

Het bezoek aan Nederlandse films zat in 2019 in de lift (4,5 miljoen), maar aangezien het totaal aantal bezoeken ook steeg, bleef het marktaandeel relatief stabiel (11,8%). Gemiddeld trokken door het Nederlands Filmfonds financieel ondersteunde films 118,828 bezoekers, een fractie meer dan in het jaar daarvoor (111,815 bezoekers). In totaal werden er 492 nieuwe films uitgebracht, wat neerkomt op bijna 10 per week.

Het bezoek per capita lag in 2019 op 2,2. Hiermee zijn Nederlanders frequentere bezoekers dan inwoners uit Noorwegen (2,1 bezoeken per jaar), België (1,7), Italië (1,7), Finland (1,5), Zweden (1,6) en Duitsland (1,4). Evenals in 2018 bezochten Fransen relatief gezien het vaakst een bioscoop en/of filmtheater (3,2 keer per jaar).

Bekijk of download het hele rapport hier.