Digitale cinema en de toekomst

Digitale cinema en de toekomst

Foto: Tim Mossholder / Unsplash


Filmonderzoek Nederland heeft in het kader van het bioscoopcongres Cinema2020 een onderzoek uitgevoerd naar best practices binnen de filmsector. Sinds 2012 vertoont de gehele Nederlandse filmbranche digitaal. De digitalisering heeft een grote impact gehad op de filmbranche. Welke visies, standpunten en nieuwe ideeën binnen de nationale en internationale filmbranche kunnen vertoners en distributeurs inspireren in dit digitale tijdperk?

In het rapport “Digitale cinema en de toekomst – best practices in een veranderende sector” zijn twaalf inspirerende cases te vinden uit binnen- en buitenland. De best practices zijn gezocht aan de hand van vier thema’s: technologische ontwikkelingen, publieksbereik, vertoningsmogelijkheden en releasestrategieën. Vier belangrijke pijlers in de dagelijkse praktijk van vertoners en distributeurs, die onderling veel samenhang en overlap hebben. Welke technische innovatie is voor welk type theater geschikt? Hoe gaan we in dit digitale tijdperk om met marketing? Hoe kunnen we op nieuwe manieren distribueren en vertonen? Dit zijn enkele vragen die centraal hebben gestaan in de zoektocht naar cases, die de lezer in deze wereld van digitale innovatie en veranderend mediagebruik aan het denken kunnen zetten en kunnen inspireren en motiveren.

Of het nu is op het gebied van techniek, publiek, vertoning of distributie, deze rapportage laat zien dat de filmbranche rijk is aan creativiteit en mensen met een vooruitziende blik. Ook biedt de publicatie een cijfermatig overzicht van de trends en ontwikkelingen binnen de Nederlandse filmsector op het gebied van titels, vertoningen, bezoekpatronen en releasestrategieën.

Download de publicatie hier.