De race naar 1 miljoen bezoekers

De race naar 1 miljoen bezoekers

Foto: The Lion King / © Disney 2019


Deze week maakte Disney bekend dat de remake van The Lion King er binnen twee weken in geslaagd is om 1.000.000 bezoekers te trekken in Nederland. Volgens de distributeur een nieuw record. Dit roept de vraag op: wie waren de vorige recordhouders? We zochten het uit. 

In de afgelopen tien jaar waren er 27 films met meer dan 1.000.000 bezoekers in Nederland. Zeven jaar lang was Skyfall de film die deze mijlpaal het snelst bereikte. Spectre, het vervolg op Skyfall, deed er één dag langer over. Beide films bereikten uiteindelijk de grens van 2.000.000 bezoekers. Avengers: Endgame, die eerder dit jaar voor Disney ook al goede zaken deed, deed er 19 dagen over om tot 1.000.000 te komen.

Voorlopig lijkt er nog geen eind te komen aan het succes van The Lion King. De film levert week-to-week weinig in en is niet front-loaded*, wat duidt op een lange adem.


*De term front-loaded is toepasbaar op films waarvan het merendeel van het totaalbezoek plaatsvindt in de eerste week of weken van release. Na deze periode laten front-loaded films vaak een (zeer) sterke daling zien in bezoekcijfers en recette.

Succesvolle films uitgebracht vóór 2010 zijn in dit verhaal niet meegenomen, omdat hiervan de exacte bezoekersaantallen niet beschikbaar zijn.

Voorlopige cijfers 13 augustus 2019, correcties/wijzigingen voorbehouden. Exclusief re-releases.

Bronnen:
Jaarverslagen NVBF 2010-2018
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands