De Filmkrant over de nieuwe profilering van Filmonderzoek Nederland

De Filmkrant over de nieuwe profilering van Filmonderzoek Nederland

De Filmkrant heeft een stuk geschreven over de toekomstplannen van Filmonderzoek Nederland. Daarin wordt onder andere duidelijk welke nieuwe mogelijkheden we zien in de analyse van bezoek- en recettecijfers en waarom we meer de samenwerking aan willen gaan met andere onderzoeksbureaus.

Uit het artikel:

De bekendste en belangrijkste publicatie van Filmonderzoek Nederland was en is de Bioscoopmonitor, die keurig het filmbezoek per jaar uitsplitst naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, stedelijkheid, inkomen en meer van dat soort eigenschappen. ”We experimenteren met een andere, regionale variant zodat een bioscoopeigenaar in bijvoorbeeld Gelderland of Zeeland kan zien hoe de cijfers zijn in zijn provincie.”

Verder werkt Filmonderzoek Nederland aan een meerjarenplan om ook in de toekomst relevant te blijven. ”Een keer per jaar organiseren we een onderzoekbijeenkomst om te bepalen aan welke kennis behoefte is. Dit jaar bleek dat men vooral wil weten welke invloed VOD heeft op het bioscoopbezoek, zeker gezien er de komende tijd steeds meer diensten bijkomen.”

Lees hier het volledige artikel.