Cultuur in Beeld: ontwikkelingen in de cultuursector

Cultuur in Beeld: ontwikkelingen in de cultuursector


De nieuwe Cultuur in Beeld is uitgebracht: een jaarlijkse publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de algemene ontwikkelingen in de cultuursector. Ook de bijbehorende rapportage ‘Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009-2016’ biedt weer inzichten.

De jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld biedt een cijfermatig overzicht van de sector en gaat verder in op het aanbod, bezoek en de financiering binnen de cultuursector, de arbeidsmarkt, het kunstvakonderwijs en op de overheidsuitgaven aan cultuur. Ter ondersteuning van Cultuur in Beeld wordt elk jaar tevens een onderzoek uitgevoerd naar de economische ontwikkelingen per deelsector. Het hoofdstuk over de filmsector gaat onder meer in op aanbod, bezoek, financiering en werkgelegenheid binnen de productie, distributie en vertoning.

Enkele conclusies
Uit de rapportage over economische ontwikkelingen blijkt onder meer dat er over de periode van 2009 tot en met 2016 veel groei te zien is. Zo is ten opzichte van zowel 2009 als 2015 een stijging te zien in het totaal aantal uitgebrachte films, het aantal stoelen in bioscopen en filmtheaters, het totaal aantal bioscoop- en filmtheaterbezoeken en in de werkgelegenheid van het productie- en vertoningssegment. Dalingen zijn voornamelijk te zien bij Nederlandse films en de thuismarkt. Ten opzichte van 2009 is het aantal geproduceerde en het aantal uitgebrachte Nederlandse films gestegen, maar ten opzichte van 2015 is hierin een daling te zien. Het bezoek aan Nederlandse films is zowel ten opzichte van 2009 als ten opzichte van 2015 gedaald. De totale omzet van de thuismarkt (VoD, dvd en blu-ray) is door de stijgende omzet van VoD ten opzichte van 2015 gestegen. Deze stijging is echter nog onvoldoende om te compenseren voor de sterke daling van dvd en blu-ray. Ten opzichte van 2009 laat de totale thuismarkt namelijk nog steeds een daling zien.

Meer weten?
Download hier de Cultuur in Beeld publicatie
Download hier het rapport Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009-2016

Filmonderzoek heeft namens de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN) plaatsgenomen in de begeleidingscommissie. Ook het Nederlands Filmfonds maakte onderdeel uit van deze commissie.

Dit was de laatste Cultuur in Beeld uitgave van het Ministerie van OCW. Vanaf 2018 zal het SCP een monitor uitgeven over ontwikkelingen in de cultuursector.