Cultuur in beeld: cijfers over de cultuursector

Cultuur in beeld: cijfers over de cultuursector


Het ministerie van OCW heeft ook dit jaar weer een nieuwe editie van Cultuur in Beeld uitgebracht. In de jaarlijkse publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de cultuursector. De uitgave is hier te downloaden via de website: Publicatie Cultuur in Beeld.

Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2009-2015
Ter ondersteuning van de Cultuur in Beeld uitgave is een onderzoek uitgevoerd naar economische ontwikkelingen in de cultuursector tussen 2009 en 2015. De bioscoop- en filmsector maakt hiervan onderdeel uit. Filmonderzoek heeft plaatsgenomen in de begeleidingscommissie van dit onderzoek en vertegenwoordigde namens de NVBF de bioscopen en filmtheaters en namens de FDN de distributeurs. Ook maakte het Filmfonds onderdeel uit van de begeleidingscommissie. In het onderzoek wordt gekeken naar toegangsprijzen, bezoek, aanbod en financiering. Nieuw dit jaar zijn gegevens over de werkgelegenheid in de filmsector. Het onderzoeksrapport is hier te downloaden: www.rijksoverheid.nl.