'Corona-protocollen in de maak om filmproductie weer op te starten'

'Corona-protocollen in de maak om filmproductie weer op te starten'

Foto: FirmBee / Pixabay


Vanwege de coronacrisis ligt de productie van nieuwe film- en televisieprojecten wereldwijd grotendeels stil. Inmiddels kan men in Zweden en Denemarken de productie weer hervatten, zij het onder nieuwe, aangescherpte regels. Hiermee zijn deze landen een van de eersten in Europa die de sector een nieuwe impuls proberen te geven. Ook andere landen zijn naarstig op zoek naar een manier om weer veilig te kunnen gaan draaien.

In een nieuw document, getiteld The New Rulebook: Guidelines for Film Production in Sweden and Denmark, zijn regels opgesteld waaronder producties van zowel films als series in de twee landen hervat kunnen worden. Door deze nieuwe maatregelen in acht te nemen hoopt men de dip in productiviteit zoveel mogelijk te beperken. Productiebedrijf Hobby Film, dat het document heeft samengesteld, vat de belangrijkste regels samen in vier punten:

  1. Productie kan alleen plaatsvinden als er voldoende aandacht is voor het in stand houden van ‘social distancing’.
  2. Er mogen maximaal vijftig mensen op een set aanwezig zijn (geldt enkel voor Zweden).
  3. Bij binnenopnames geldt een ‘’persoonlijke ruimte’’ van vier vierkante meter.
  4. Iedereen draagt bij aan het voorkomen van een verdere verspreiding van COVID-19 en dient daarnaar te handelen.

De nieuwe regels hebben grote gevolgen voor wat wel en niet meer kan. Zo zijn opnames met grote groepen momenteel verboden en wordt het ontsmetten van handen verplicht na scènes met fysiek contact. Daarnaast mogen castings enkel plaatsvinden via een videoverbinding of door middel van een auditiefilmpje. Ook de catering gaat flink op de schop: buffetten zijn niet meer toegestaan en drinken mag alleen maar uit een flesje of blikje. Maskers worden voor iedereen die op set aanwezig is beschikbaar gesteld, al is het dragen daarvan (nog) niet verplicht.

Steven Soderbergh neemt het voortouw
In de Verenigde Staten is Steven Soderbergh, regisseur van de pandemie-film Contagion, door de Director’s Guild of America aangetrokken als leider van een ‘task force’ om te bepalen wanneer – en onder welke voorwaarden – het werk weer opgepakt zou kunnen worden. Volgens vakblad Variety overweegt men momenteel een aantal opties, waaronder het opnemen van de lichaamstemperatuur van crewleden, het spreiden van lunchpauzes en het beperken van het aantal takes. Ook in het Verenigd Koninkrijk is men momenteel druk bezig met het opzetten van een protocol, al kan dit pas in gebruik genomen worden als de lockdown door de Britse regering is opgeheven.

Nederlands protocol in ontwikkeling
In Nederland wordt er in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) en de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) momenteel een generiek coronaprotocol ontwikkeld. Volgens de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF) zal het protocol onder andere bestaan uit richtlijnen voor ‘’werksituaties op de werkvloer en de set, met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en gedragsregels voor iedereen die betrokken is bij een audiovisuele productie.’’ Wanneer het protocol is in te zien, is nog niet bekend.

Bronnen:

Deadline
NBF
Nordic Film Guide
Variety
Variety