'China grootste exportmarkt voor Europese films'

'China grootste exportmarkt voor Europese films'

Foto: Hyunwon Jang / Unsplash


Uit recent onderzoek van de European Audiovisual Observatory blijkt dat in 2017 het meeste bioscoopbezoek aan Europese films plaatsvond in China, als Europa zelf niet wordt meegerekend. Dat terwijl het land jaarlijks slechts een kleine selectie van Europese films toelaat voor vertoning. 

In het onderzoek is het succes van Europese films in twaalf niet-Europese markten* onderzocht. Van alle landen had China het hoogste marktaandeel (37%). In absolute aantallen werden er daar bijna 36 miljoen tickets verkocht, een forse stijging ten opzichte van 2016 (21,2 miljoen tickets).

Bezoek aan Europese films daalt in Noord-Amerika
In de Verenigde Staten en Canada staan de zaken er minder goed voor; daar is al enige jaren een daling te zien in het aantal verkochte tickets van Europese films. De twee landen hadden in 2017 met ruim 27 miljoen verkochte tickets een marktaandeel van 28%, net iets meer dan Latijns-Amerika (24%; 23,7 miljoen tickets). Echter, wanneer het gaat om recette blijft Noord-Amerika de belangrijkste exportmarkt. Dit komt door de relatief hoge ticketprijzen in de Verenigde Staten en Canada.

Het aantal uitgebrachte Europese titels blijft stijgen
In totaal werden er in 2017 671 films uitgebracht in minimaal één van de twaalf onderzochte landen. Samen waren deze titels goed voor 97 miljoen verkochte tickets. Het onderzoek laat zien dat het aantal titels dat buiten Europa wordt vertoond ieder jaar stijgt: in 2013 waren dit er nog 566. Desondanks is de exportmarkt voor het merendeel van Europese films klein: zo was 65% van hen te zien in slechts één niet-Europees land.

Britse en Franse films behouden grootste marktaandeel buiten Europa, ondanks daling
Films uit Frankrijk en Engeland blijven buiten Europa het populairst: beide hebben een marktaandeel van 33%. Met 13% volgt Spanje op de derde plek. Nederland komt niet verder dan een marktaandeel van 1%. In vergelijking met 2015 (87% marktaandeel) en 2016 (72% marktaandeel) is de populariteit van Franse en Engelse films wel afgenomen. Hiermee lijkt de diversiteit wat betreft het succes van Europese titels in het buitenland toe te nemen.

In het onderzoek is enkel gekeken naar het succes van Europese titels in de bioscoop. Lineair kijkgedrag, fysieke verkoop en streaming zijn buiten beschouwing gelaten.

*Dit betreft Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Zuid-Korea, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Venezuela.

Bron: European Audiovisual Observatory