Bioscoopmonitor 2016: groei door nieuw bezoek

Bioscoopmonitor 2016: groei door nieuw bezoek


De nieuwe Bioscoopmonitor is verschenen! Wat zijn de ontwikkelingen binnen het bioscoop- en filmtheaterpubliek? Bioscoopmonitor 2016 brengt je de belangrijkste informatie over de demografische kenmerken van de bioscoop- en filmtheaterbezoeker van het afgelopen jaar.

Groei in het bioscoopbezoek
Het bioscoop- en filmtheaterbezoek is in 2016 wederom gegroeid. Het aantal verkochte bioscooptickets is gestegen van 33 miljoen in 2015 naar 34,2 miljoen in 2016 (+4%). Het aantal verkochte tickets in filmtheaters is met 4% gestegen naar 2,8 miljoen in 2016.

Een steeds groter deel van de verkochte kaartjes komt voor rekening van veertigplussers. Het marktaandeel van deze leeftijdsgroep is sinds 2000 gestegen van 27% naar 37%. Deze verschuiving heeft sterk te maken met de vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse bevolking.

Opnieuw nieuwe bezoekers
De groei van het bioscoopbezoek komt doordat in 2016 bioscopen wederom nieuwe bezoekers hebben weten te trekken. Net als in 2015 hebben de nieuwe bezoekers vooral commerciële bioscopen bezocht. De nieuwe bezoekers waren in 2016 voornamelijk de bezoekers die normaliter ook al veel in de bioscoop te vinden zijn: vrouwen en hoger opgeleiden. Maar ook alleenstaanden en Nederlanders behorend tot de lagere sociale klassen behoren tot de groep nieuwe bezoekers. Stedelijkheid van de woongemeente leek in 2015 niet meer samen te hangen met bioscoopbezoek, echter in 2016 is het bereik onder inwoners van (zeer) sterk stedelijke gebieden als vanouds weer het hoogst.

Sterke daling bezoek Nederlandse films
Voor het eerst sinds jaren is het percentage Nederlanders dat minstens eenmaal in het jaar een Nederlandse film bezoekt sterk gedaald, namelijk van 27% in 2015 naar 20% in 2016. Het aantal bezoeken aan Nederlandse films is ten opzichte van 2015 met één derde gedaald, van 6,2 naar 4,2 miljoen verkochte tickets. Hierdoor is ook het marktaandeel van Nederlandse films binnen het totaalbezoek gedaald van 19% naar 12%.

issuu-logoOnline doorbladeren

Dopdficon_smallerwnloaden als PDF

De Bioscoopmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd door Stichting Filmonderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN). De metingen voor de Bioscoopmonitor worden elk kwartaal uitgevoerd in de panels van CentERdata, een onderzoeksinstituut gelieerd aan de Universiteit van Tilburg, onder ongeveer 3.000 respondenten per kwartaal.

Let op: In 2016 is een nieuwe meetmethode onder jongeren gehanteerd, waarmee een aanzienlijk betere betrouwbaarheid van de resultaten is verkregen. De resultaten zijn hierdoor echter vrijwel niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. Waar mogelijk is een inschatting gedaan van belangrijke veranderingen. Lees voor meer informatie pagina 5 en bijlage 3 van de Bioscoopmonitor.