Bioscoopmonitor 2013/2014: de keuzes van een bioscoopbezoeker

Bioscoopmonitor 2013/2014: de keuzes van een bioscoopbezoeker


De meeste bioscoopbezoekers plannen hun bezoek 1 tot 5 dagen van tevoren, kopen een kaartje aan de kassa en doen er 10 tot 20 minuten over om met de auto naar de bioscoop te reizen. Behalve als je jong bent, een frequente bezoeker en in de stad woont. Dan is je beslissing impulsief, koop je een kaartje online en pak je de fiets. Deze en andere bevindingen staan in de nieuwe Bioscoopmonitor van Stichting Filmonderzoek.

In september 2013 kwamen op verzoek van Stichting Filmonderzoek marketeers van bioscopen en filmdistributeurs bijeen om te brainstormen over wat zij graag onderzocht zouden hebben. Het resultaat was een onderzoek naar de beslissingsprocessen van bioscoopbezoekers en filmkijkers. Dit onderzoek werd onderdeel van Bioscoopmonitor 2013/2014, het jaarlijkse onderzoeksrapport van Stichting Filmonderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB). Hierin komen zoals elk jaar de demografische ontwikkelingen van het bioscoop- en filmtheaterpubliek aan bod, met dit keer speciale aandacht voor kinderen van 6 tot 15 jaar, bezoekers van Nederlandse films en een vergelijking met de afgelopen drie jaar. Het onderzoek naar beslissingsprocessen is verricht onder 2.000 respondenten, die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Het ‘Beslissingsmodel’ van hoogleraar marketing Philip Kotler vormde een belangrijke basis voor het onderzoek, waarbij het beslissingsproces is opgedeeld in een aantal fasen.

Bioscoopbezoek als ontspanning
In iemands vrijetijdsbesteding kunnen meerdere motieven een rol spelen. Uit de Bioscoopmonitor blijkt dat bioscoopbezoek voornamelijk wordt gezien als ontspannend, als een uitje en als een gezellige activiteit met vrienden en/of familie. Mensen die ’s ochtend of ’s middags naar de bioscoop gaan doen dit vaker om zichzelf te ontwikkelen of om iets nieuws te leren en ’s avonds bezoekt men de bioscoop juist meer ter vermaak, ter ontspanning en als uitje. Bezoekers die ’s ochtends gaan, gaan in vergelijking met andere bezoekers eerder om iets gezelligs te ondernemen met vrienden en/of familie.

Stoelcomfort belangrijk voor bioscoopkeuze
Voor bioscoopbezoek is het filmaanbod altijd al belangrijk geweest. Dit blijkt dan ook uit het gegeven dat circa 4 op de 5 bioscoopbezoekers eerst een film kiest en daarna bepaalt welke bioscoop men zal bezoeken. In de helft van de gevallen spelen anderen in de directe omgeving een belangrijke rol bij zowel het inwinnen van informatie over films als bij de uiteindelijke filmkeuze. In de keuze voor een bioscoop is het filmaanbod natuurlijk belangrijk, maar ook het comfort van de stoelen en de aanvangstijden. De meest geliefde aanvangstijd is voor de meesten rond 20.00 uur, ongeacht de dag.

Bezoekers verder gelegen bioscoop gaan vooral voor omgeving
Elke ondernemer weet het: locatie is belangrijk. Bij een kwart van de bioscoopbezoekers valt de keuze op een andere bioscoop dan de dichtstbijzijnde. Ook hierbij zijn het filmaanbod, de stoelen en de aanvangstijden belangrijke redenen om voor deze bioscoop te kiezen. Maar ook de voorzieningen in de bioscoop en de omgeving spelen een belangrijke rol. Naarmate de reistijd toeneemt worden voorzieningen in de omgeving steeds belangrijker, terwijl aspecten als de ticketprijs en het type andere bezoekers steeds minder als redenen worden gezien om een verder gelegen bioscoop te bezoeken.

Bioscoopbezoek voor meesten geen impulsieve beslissing
De meeste bezoekers plannen hun bezoek 1 tot 5 dagen van tevoren, behalve bezoekers die vaak tot de incidentele bezoekers behoren zoals 55-plussers en inwoners van niet-stedelijke gemeenten. Zij plannen vaker dan andere bezoekers meer dan 5 dagen van tevoren. Bezoekers die vaak tot de frequente bezoekers behoren zoals 16- tot 29-jarigen en inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten plannen hun bezoek dan weer vaker dan andere bezoekers op de dag zelf.
Het kopen van een bioscoopticket gebeurt het meest aan de kassa of online. Met name 16- tot 23-jarigen kopen hun tickets via de website van de bioscoop. Hiernaast maken zij samen met de 24- tot 29-jarigen het meest gebruik van ticketautomaten. 65-plussers maken hiervan juist het minst gebruik; van hen koopt 3 op de 4 diens ticket aan de kassa.
Ten slotte kost de reis naar de bioscoop ruim de helft van de bezoekers tussen de 10 en de 20 minuten. Hiervoor maakt men vooral gebruik van de auto of de fiets. En hoe langer de reistijd, des te meer bezoekers gebruikmaken van de auto of het openbaar vervoer.

Vooral mannen en 55-plussers gaan niet naar de bioscoop
In 2013 behoorde 47% van de Nederlandse bevolking tot de zogenaamde niet-bezoekers. Dit komt neer op circa 6,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder. Zouden deze niet-bezoekers allemaal besluiten om eenmaal een bioscoop te bezoeken dan zou het totale jaarlijkse bioscoopbezoek met 20% stijgen. Een grote groep met een aardige potentie dus.
Relatief gezien is de niet-bezoeker vaker een man dan een vrouw. Hiernaast komen niet-bezoekers in absolute aantallen het meest voor onder de Nederlanders van 55 jaar en ouder. Tot deze groep behoren 2,7 miljoen niet-bezoekers, wat gelijk staat aan 17% van de totale Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder.

Thuis filmkijkers zoeken minder actief
Bij de filmkeuze van zowel bioscoopbezoekers als niet-bezoekers speelt het genre doorgaans een belangrijke rol. Waar trailers van belang zijn in de filmkeuze van bioscoopbezoekers, hechten Nederlanders die niet naar de bioscoop gaan en alleen thuis film kijken echter veel minder waarde aan trailers. Zij zijn voornamelijk geneigd een film te kiezen wanneer deze een sequel is van een film die zij goed/leuk vonden en gaan dus veeleer af op het vertrouwde en minder snel dan bioscoopbezoekers op zoek naar wat hen aanspreekt.

Tijd en kosten redenen om niet naar de bioscoop te gaan
Circa driekwart van de niet-bezoekers is van mening dat films evengoed thuis bekeken kunnen worden. Hiernaast is 35% van de niet-bezoekers überhaupt niet geïnteresseerd in film. Van de bezoekers die dit wel zijn en die wel een toegevoegde waarde zien in bioscoopbezoek vormen de tijd die een bezoek hen kost, de reis- en parkeerkosten en de kosten van een bioscoopticket de belangrijkste redenen om niet naar de bioscoop te gaan. Zouden deze drempels worden verlaagd dan zou er dus nieuw bioscooppubliek aangetrokken kunnen worden.

Marketeer, filmdistributeur, exploitant of programmeur?
Voor u biedt de nieuwe Bioscoopmonitor onder andere:
– inzicht in het belang van verschillende marketingkanalen per doelgroep.
– handvatten om beter in te spelen op de behoeften van bioscooppubliek.
– informatie over weg te nemen barrières om nieuw bezoek te genereren.
– ideeën over de (ideale) bezoektijden voor uw programmering.

Meer weten? Blader hier online door de Bioscoopmonitor.
Of download hier.pdficon_smaller

Nog vragen of opmerkingen? Stichting Filmonderzoek staat altijd open voor vragen en suggesties!
info@filmonderzoek.nl
Tel. 020-4266119