Bevolkingsonderzoek naar Video-on-Demand

Bevolkingsonderzoek naar Video-on-Demand


Stichting Filmonderzoek heeft recentelijk een bevolkingsonderzoek gedaan naar de achtergrondkenmerken van Video-on-Demand gebruikers. Dit onderzoek geeft inzicht in wie wel en wie geen gebruik maakt van Video-on-Demand diensten voor het kijken naar een film. Zo blijkt onder andere dat ruim 800.000 Nederlanders (16+) in 2010 gebruik maakten van Video-on-Demand-diensten voor het kijken naar een film.

Video-on-Demand, een dienst waarmee consumenten via televisie en internet zelf direct films kunnen bekijken wanneer het hen uitkomt, heeft de laatste tijd een vlucht genomen. Er worden steeds meer technische mogelijkheden ontwikkeld die Video-on-Demand diensten voor een groot publiek beschikbaar maken. Stichting Filmonderzoek volgt deze ontwikkelingen op de voet en ziet dit bevolkingsonderzoek als een interessante aanvulling op de beperkte informatie die op dit moment over Video-on-Demand beschikbaar is. Het onderzoek is uitgezet bij een gerenommeerd wetenschappelijk onderzoekspanel en verschaft inzicht in de doelgroep van 16 jaar en ouder. Naast leeftijd komen kenmerken als geslacht, huishoudsamenstelling, stedelijkheid van de woonplaats, opleidingsniveau en inkomen aan bod in het onderzoek. Het onderzoek naar Video on Demand diensten voor het kijken naar een film 2010 is op aanvraag in te zien. Stuur hiervoor een e-mail naar info@filmonderzoek.nl.