Best bezochte films - 2019

De best bezochte films in Nederland in 2019
Bezoek in 2019 (x 1.000)Bezoek totaal (x 1.000)
1.The Lion King3.0783.080
2.Avengers: Endgame1.2051.205
3.Joker1.1571.175
4.Frozen 21.0171.390
5.Aladdin982983
6.Bohemian Rhapsody9402.287
7.The Secret Life of Pets 2702702
8.Once Upon a Time... in Hollywood643646
9.Corgi637637
10.Spider-Man: Far from Home633633


Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden.

Bron: © Maccsbox – NVBF, NVPI Film