Filmonderzoek Nederland is gestopt. De website blijft online

Filmonderzoek Nederland is gestopt. De website blijft online


Deze maand is er na 27 jaar een einde gekomen aan Filmonderzoek Nederland, eerder bekend als Stichting Filmonderzoek. De stichting, die in 1993 werd opgericht op initiatief van dr. J. Ph. Wolff en San Fu Maltha, heeft haar activiteiten per september gestaakt. In de afgelopen jaren zijn er tal van onderzoeken uitgevoerd, afstudeerders begeleid, analyses gedaan in MaccsBox en presentaties gegeven voor organisaties binnen en buiten de filmsector. De laatste tijd nam de vraag naar onderzoek van de stichting echter sterk af. Daarom besloten de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN), beide voor de helft verantwoordelijk voor het onderzoeksbureau, gezamenlijk om de activiteiten te staken.

Veel dank
Vanaf het begin hebben verschillende mensen zich met veel passie en gedrevenheid ingezet voor Filmonderzoek Nederland. Middels dit bericht willen we iedereen die betrokken was bij de stichting en iedereen met wie we de afgelopen jaren hebben samengewerkt hartelijk danken. Dit geldt in het bijzonder voor alle oud-medewerkers van de stichting. Zonder hen was Filmonderzoek Nederland niet mogelijk geweest.

Onderzoeksplatform
Ondanks dat de stichting haar activiteiten staakt, blijft de website wel bestaan. Deze zal, onder het beheer van NVPI, fungeren als onderzoeksplatform. Hier kun je de Bioscoopmonitor terugvinden (vanaf 2008), evenals alle openbare onderzoeken die Filmonderzoek Nederland heeft uitgevoerd sinds 2012. Daarnaast zullen er nog steeds met regelmaat berichten online gezet worden, met daarin de laatste trends en resultaten van onderzoeken naar de (inter)nationale filmindustrie. Deze berichten zullen ook gedeeld worden op LinkedIn en Twitter. Voor uw vragen over onderzoek, trends en statistieken kunt u vanaf nu terecht bij de NVPI, door te mailen naar koen.de.groot@nvpi.nl of neem contact op met de NVBF via info@denvbf.nl.

Onderzoek blijft van belang
Wij zijn van mening dat onderzoek van essentieel belang is voor de Nederlandse filmindustrie, zeker in deze onzekere tijden. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit belang in de toekomst een nieuwe invulling zal krijgen.

Koen de Groot
Joost Kamer
(medewerkers)

Winnie Sorgdrager
Gulian Nolthenius
Anne de Jong
Paul Verstraeten
(bestuur)