Aantal nieuw uitgebrachte films - afgelopen 25 jaar

Het totaal aantal nieuw uitgebrachte films in Nederland in de afgelopen 25 jaar


Cijfers over het aantal uitgebrachte films worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 22 mei 2023, correcties/wijzigingen voorbehouden.

Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands