Aantal nieuw uitgebrachte films - afgelopen 25 jaar

Het totaal aantal nieuw uitgebrachte films in Nederland in de afgelopen 25 jaar


Cijfers over het aantal uitgebrachte films worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden.

Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, NVPI Film