Publiek en beleving

Filmonderzoek Nederland beëindigt haar activiteiten per 1 september 2020. Onderzoek met een planning na deze periode kan helaas niet meer uitgevoerd worden. 

Je publiek beter leren kennen

De wereld van de vrijetijdsbesteding verandert in rap tempo. De manier waarop mensen films kijken en in aanraking komen met andere vormen van entertainment wordt steeds diverser. Daarnaast speelt beleving een steeds grotere rol in het bioscoopbezoek. Daarom is het als bioscoop of filmtheater van groot belang dat je weet wat er speelt onder je huidige en potentiële bezoekers. 

Hoe zorg je er nu voor dat mensen je bioscoop of filmtheater blijven bezoeken en hoe trek je nieuw publiek? We hebben ruime ervaring met het doen van publieksonderzoek en kunnen je helpen beter zicht te krijgen op de wensen en behoeften van je bezoekers.
 

 

 

Onze mogelijkheden

Tevredenheidsonderzoek

Benieuwd hoe je bioscoop of filmtheater wordt beleefd en gewaardeerd door je huidige publiek? Met een tevredenheidsonderzoek kunnen we je meer inzicht geven in je sterke en zwakke punten, bijvoorbeeld als het gaat om filmaanbod, speeltijden, (horeca)faciliteiten en de algehele sfeer.

Onderzoek in de regio

We hebben veel ervaring met onderzoek onder het Nederlandse bioscooppubliek. Maar onderzoek doen binnen een postcodegebied of regio kan bij ons ook. Dit geeft de mogelijkheid om, naast je huidige bezoekers, een beter beeld te krijgen van je potentiële publiek. Voor dit type onderzoek werken we samen met een gespecialiseerd onderzoekspanel.

Focusgroepen en diepte-interviews

Indien je op zoek bent naar nieuwe inzichten wat betreft je (potentiële) publiek, kun je ook kiezen voor kwalitatief onderzoek aan de hand van focusgroepen of diepte-interviews. Met deze vormen van onderzoek kunnen we dieper ingaan op een bepaald onderwerp en de intrinsieke motivaties en attitudes van mensen in kaart brengen.

Segmentatie van publiek

Segmentatie is een methode om groepen mensen in een bepaalde regio in te delen op basis van demografie, sociaal-economische kenmerken en lifestyle (mediagebruik, vrijetijdsbesteding etc.). Samen met een onderzoekspartner (gespecialiseerd in segmentatie-onderzoek) kunnen we inzichtelijk maken wat er speelt onder de verschillende segmenten van je huidige publiek.

Filmonderzoek Nederland is lid van:

Onze opdrachtgevers