Privacy- en cookieverklaring

Filmonderzoek Nederland hecht veel waarde aan uw privacy. We zien het ook als verantwoordelijkheid om deze te beschermen. Omdat de stichting zich onder andere richt op verschillende vormen van onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief, komt het voor dat we persoonsgegevens verwerken. We doen dit op een zorgvuldige manier en nemen daarvoor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. In deze verklaring leggen we dit nader uit.

Deelnemers onderzoek

Filmonderzoek Nederland verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zodat u kunt deelnemen aan onderzoeken van ons. Dit is conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij anders vermeld in de uitnodiging van het onderzoek of tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn. Als u wordt uitgenodigd voor onderzoek informeren we u over het doel van het onderzoek en de opdrachtgever. In sommige gevallen kunnen we u hier alleen na afloop van uw deelname over informeren. Dit doen we dan om ongewenste effecten op de onderzoeksresultaten te voorkomen.

Filmonderzoek Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer)
 •  Geluidsopnamen bij deelname aan kwalitatief onderzoek

Het soort onderzoek kan daarnaast van invloed zijn op de gegevens die we van u vragen. Denk aan onderzoek naar bioscoopbezoek of kijkgedrag thuis. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van onderzoek
 • Het sturen van uitnodigingen voor onderzoek

Bezoekers website
Bij bezoek aan onze website kan Filmonderzoek Nederland persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt alleen als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of contact met ons opneemt via het contactformulier. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Filmonderzoek Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (e-mailadres)

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het beantwoorden van uw vragen en/of opmerkingen.
 • Cookies

Filmonderzoek Nederland maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. Het valt buiten de wettelijke verplichting om hier toestemming voor te vragen. We gebruiken Google Analytics om de werking van onze website te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. We hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor hun eigen diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Sollicitanten
In het geval van sollicitaties verzamelt Filmonderzoek Nederland persoonsgegevens van de sollicitanten. Filmonderzoek Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken. Alle gegevens die vermeldt staan in een cv en motivatiebrief, zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer)
 • Adresgegevens
 • Opleidingen (inclusief behaalde cijfers) en werkervaring
 • Profielfoto’s

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het volledige wervings- en selectieproces voor een nieuwe medewerker
 • Het opnieuw benaderen van sollicitanten voor een toekomstig sollicitatieproces

Opdrachtgevers onderzoek
Filmonderzoek Nederland kan uw persoonsgegevens verwerken voor eigen marketingdoeleinden, tenzij mondeling of schriftelijk anders afgesproken. Onder marketingdoeleinden verstaan we publicatie van onderzoek of soortgelijke informatie op de website of in onze nieuwsbrief.

Bewaartermijn gegevens
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel van bewaring. Binnen de bewaartermijn worden uw gegevens opgeslagen op beveiligde servers. Motivatiebrieven en cv’s worden binnen één jaar na de sluiting van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Uw rechten
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen, over te laten dragen aan een andere organisatie (indien van toepassing) of te laten verwijderen. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming altijd intrekken.

U kunt binnen één maand na uw verzoek een antwoord van ons verwachten. Wanneer blijkt dat het om een complex of omvangrijk verzoek gaat, kan dit maximaal twee maanden langer duren. U ontvangt hierover altijd binnen één maand na uw verzoek bericht. Om misbruik te voorkomen kan het zijn dat wij u vragen om u adequaat te identificeren. Zijn de door u opgegeven gegevens niet (meer) te herleiden tot u? Dan kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen. Als dat zo is, laten we dat u weten.

Natuurlijk helpen we u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Aanpassingen in onze privacy- en cookieverklaring
Het is mogelijk dat we wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring. Raadpleeg daarom altijd onze website voor de meest recente versie van onze privacy- en cookieverklaring.

Laatst gewijzigd op 24-7-2019