'Diversiteit in Nederlandse films neemt toe'

'Diversiteit in Nederlandse films neemt toe'

Foto: Singel 39 / © Dutch Filmworks 2019


De laatste jaren is er veel gesproken over diversiteit in Nederlandse films. Voor het Nederlands Filmfonds is het creëren van meer diversiteit zelfs één van hun doelen. Maar er is er ook iets veranderd? Brandpunt+ zocht het uit en kwam tot een aantal interessante conclusies. 

Zo blijkt dat in de afgelopen 20 jaar het aandeel niet-witte acteurs in Nederlandse films flink is gestegen: van 6% in 2000 naar 20% in 2019. Hiervoor keken de onderzoekers naar de 10 best bezochte Nederlandse films per jaar. Kanttekening is wel dat hoofdrollen nog voornamelijk naar witte acteurs gaan. Ook zorgen films met relatief meer witte acteurs voor een hogere recette. Het is echter maar de vraag of hier een verband bestaat, gezien het succes van een film door tal van factoren bepaald wordt. Achter de schermen is nog weinig sprake van verandering. Vrijwel alle regisseurs (98%) van de best bezochte films sinds 2000 zijn wit.

Bron: Brandpunt+