Filmonderzoek Nederland beëindigt activiteiten per 1 september 2020

Filmonderzoek Nederland beëindigt activiteiten per 1 september 2020

Foto: Bart Sadowski / Adobe Stock


Filmonderzoek Nederland, het onafhankelijke onderzoeksbureau voor de Nederlandse filmsector, stopt per 1 september 2020 met haar activiteiten. Dat hebben de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN), beide voor de helft verantwoordelijk voor het onderzoeksbureau, gezamenlijk besloten. De belangrijkste reden voor deze beslissing is dat er al geruime tijd vanuit de sector onvoldoende vraag is naar onderzoek dat door Filmonderzoek Nederland uitgevoerd kan worden.

Filmonderzoek Nederland vindt haar oorsprong in 1993. Op initiatief van dr. J. Ph. Wolff en San Fu Maltha werd een semi-autonome onderzoeksafdeling opgericht door de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC). Deze onderzoeksafdeling werd later bekend als Stichting Filmonderzoek. In 2004 werd de stichting verzelfstandigd. Sinds de oprichting zijn er tal van onderzoeken uitgevoerd voor een groot aantal sectorgerelateerde organisaties waaronder het Nederlands Filmfonds, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Eye Filmmuseum. Afgelopen zomer werd de naam van Stichting Filmonderzoek veranderd naar Filmonderzoek Nederland.

Tot 1 september 2020 zullen alle lopende activiteiten nog worden uitgevoerd. Daarnaast zal het onderzoeksbureau zorgdragen voor een adequate archivering van de opgebouwde historische informatie. De NVBF en FDN zullen blijven samenwerken op het gebied van onderzoek. Zo zal de Bioscoopmonitor in samenwerking worden voortgezet, uitgevoerd door de NVPI. Ook de website van Filmonderzoek Nederland zal tot nader order door hen worden beheerd.

Koen de Groot, die nu de dagelijkse leiding heeft over Filmonderzoek Nederland, zal per 1 januari 2020 in dienst treden als Business Intelligence Analist bij de NVPI. Hij zal echter nog wel op parttimebasis werkzaamheden verrichten voor het onderzoeksbureau. Zijn collega Joost Kamer blijft tot 1 september 2020 werkzaam voor Filmonderzoek Nederland. Hij is momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de sector.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

  • Koen de Groot, Research consultant Filmonderzoek Nederland, koen@filmonderzoek.nl
    (vanaf 2 januari ook telefonisch bereikbaar op 020-4266119)
  • Anne de Jong, Directeur FDN, 020-3116010
  • Gulian Nolthenius, Directeur NVBF, 020-4266100